کاهش دما و رطوبت

دکتر اسلم می‌افزاید: یک مطالعه نشان داد که کاهش دما و رطوبت، خطر ابتلا به عفونت راینوویروس را افزایش می‌دهد. در این مطالعه مشخص شده که ... بیش تر بخوانید